Regler

Text från discgolfguide.se

“Discgolf fungerar egentligen som vanlig bangolf. Skillnaden är att golfbollen bytts ut mot en frisbeeliknande disc. Klubbor används naturligtvis inte heller. Discen kastas helt enkelt och det hela går ut på att med så få kast som möjligt föra fram discen mot målet – en med hängande kedjor försedd järnkorg.

Lotten avgör vem som ska börja kasta ut från utkastplatsen (tee) på första hålet. När alla kastat ut kastas nästa kast av ägaren till den disc som ligger längst bort från korg. Ny utkastplats är då platsen där discen hamnat. Spelet fortsätter sedan på samma sätt tills alla discar hamnat i korgen. På nästföljande hål börjar den person som hade minst antal kast på hålet innan. Ansats och övertramp är tillåtet, men discen måste släppas före utkastplats. Övertramp är dock ej tillåtet vid puttning, d.v.s. när man står inom en 10-metersradie från korg.

Kast som hamnar OB (Out of bounds) straffas och räknas i protokollet som ett extrakast. OB kan vara vattendrag, vägar och dylikt. Även träd eller andra höga hinder kan vara OB och utdelar straffkast om discen inte kan fås ner inom tre minuter. Det är tillåtet att byta disc när som helst under spelets gång. Vinner gör den som på sammanlagt minst antal kast gått genom banans samtliga hål.”Out Of Bounds (OB) och dropprutor vid Klarälvens Discgolfklubb

Hål 1 Plattor högersidan, taket på cykelförrådet och asfalt bakom korgen.

Hål 2 Asfalt vänstersidan och asfalt bakom korgen.

Hål 3 Vänster om markerat träd! droppruta finns vid tallen med pil.

Hål 6 Asfalt högersidan.

Hål 7 Vänster sidan om diket (vita pinnar) Asfalt högersidan.

Hål 8 Klarälven vänstersidan och asfalt högersidan, finns dropprutor markerade vid vattnet. Man tar den droppruta som är närmast där Discen skar ut i vattnet.

Hål 9 Klarälven på västersidan och asfalt högersidan, Om man hamnar nere i slänten kan man välja att kasta därifrån eller plikta ett kast och kasta från droppruta. Dropprutor finns markerade efter banan. Man tar den droppruta som är närmast där Discen skar ut i vattnet.

Hål 10 Vänstersidan asfalt och högersidan Klarälven. Man tar den droppruta som är närmast där Discen skar ut i vattnet.

Hål 12 Vänstersidan asfalt.

Där det inte finns dropprutor, ska man gå in en meter innanför (OBET) där Discen skar ut.

Inga kommentarer


Klarälvens Discgolfklubb

Välkommen till den officiella hemsidan för Klarälvens Discgolfklubb i Forshaga. Här finner du information om banan, medlemsskap mm.

Vädret i Forshaga

klart.se

Kategorier